Chốt Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :20-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
20-01-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
19-01-20Tiền Giang: 79,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
235
18-01-20TP HCM: 53,
Long An: 96,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
17-01-20Vĩnh Long: 64,
Bình Dương: 61,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
226
16-01-20Tây Ninh: 81,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
225
15-01-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 12
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
239
14-01-20Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 40
Trúng Bến Tre267
13-01-20TP HCM: 80,
Đồng Tháp: 84,
Cà Mau: 69
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
228
12-01-20Tiền Giang: 28,
Kiên Giang: 52,
Đà Lạt: 98
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
267
11-01-20TP HCM: 05,
Long An: 29,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
241
10-01-20Vĩnh Long: 56,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
260
09-01-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 91,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
261
08-01-20Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 92
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
243
07-01-20Bến Tre: 08,
Vũng Tàu: 19,
Bạc Liêu: 01
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
255
06-01-20TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
246
05-01-20Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 36,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
243
04-01-20TP HCM: 31,
Long An: 63,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 72
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
03-01-20Vĩnh Long: 45,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 67
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
02-01-20Tây Ninh: 58,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 00
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
01-01-20Đồng Nai: 49,
Cần Thơ: 46,
Sóc Trăng: 81
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
237
31-12-19Bến Tre: 92,
Vũng Tàu: 46,
Bạc Liêu: 81
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
229
30-12-19TP HCM: 92,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
268
29-12-19Tiền Giang: 01,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 34
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
228
28-12-19TP HCM: 69,
Long An: 94,
Bình Phước: 11,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
248
27-12-19Vĩnh Long: 77,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 54
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
243
26-12-19Tây Ninh: 27,
An Giang: 16,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
270
25-12-19Đồng Nai: 78,
Cần Thơ: 16,
Sóc Trăng: 51
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
219
24-12-19Bến Tre: 93,
Vũng Tàu: 68,
Bạc Liêu: 94
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
203
23-12-19TP HCM: 79,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 20
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
255
22-12-19Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 74,
Đà Lạt: 28
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
21-12-19TP HCM: 95,
Long An: 53,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 65
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
269
20-12-19Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 17,
Trà Vinh: 88
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
251