Chốt Cặp Xíu Chủ Miền Nam Víp: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :12-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-11-19 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
11-11-19TP HCM: 200,406,
Đồng Tháp: 301,508,
Cà Mau: 278,354
Trúng 200 TP HCM,
Trúng 301 Đồng Tháp,
Trúng 278 Cà Mau
532
10-11-19Tiền Giang: 746,239,
Kiên Giang: 416,050,
Đà Lạt: 174,596
Trúng 746 Tiền Giang,
Trúng 416 Kiên Giang,
Trúng 174 Đà Lạt
423
09-11-19TP HCM: 578,163,
Long An: 708,354,
Bình Phước: 244,694,
Hậu Giang: 372,515
Trúng 578 TP HCM,
Trúng 708 Long An,
Trúng 244 Bình Phước
665
08-11-19Vĩnh Long: 202,181,
Bình Dương: 160,179,
Trà Vinh: 701,168
Trúng 202 Vĩnh Long,
Trúng 160 Bình Dương
430
07-11-19Tây Ninh: 018,294,
An Giang: 018,400,
Bình Thuận: 333,162
Trúng 018 Tây Ninh,
Trúng 018 An Giang,
Trúng 333 Bình Thuận
476
06-11-19Đồng Nai: 129,546,
Cần Thơ: 095,477,
Sóc Trăng: 888,909
Trúng 129 Đồng Nai,
Trúng 888 Sóc Trăng
550
05-11-19Bến Tre: 111,045,
Vũng Tàu: 478,252,
Bạc Liêu: 449,787
Trúng 111 Bến Tre,
Trúng 449 Bạc Liêu
725
04-11-19TP HCM: 216,774,
Đồng Tháp: 671,785,
Cà Mau: 826,625
Trúng 671 Đồng Tháp,
Trúng 826 Cà Mau
701
03-11-19Tiền Giang: 622,311,
Kiên Giang: 497,933,
Đà Lạt: 714,188
Trúng 714 Đà Lạt457
02-11-19TP HCM: 036,456,
Long An: 942,130,
Bình Phước: 136,317,
Hậu Giang: 899,716
Trúng 036 TP HCM,
Trúng 942 Long An
300
01-11-19Vĩnh Long: 780,171,
Bình Dương: 311,730,
Trà Vinh: 201,174
Trúng 780 Vĩnh Long,
Trúng 201 Trà Vinh
679
31-10-19Tây Ninh: 274,832,
An Giang: 065,690,
Bình Thuận: 074,042
Trúng 274 Tây Ninh,
Trúng 074 Bình Thuận
354
30-10-19Đồng Nai: 925,422,
Cần Thơ: 173,025,
Sóc Trăng: 219,375
Trúng 925 Đồng Nai,
Trúng 173 Cần Thơ
674
29-10-19Bến Tre: 744,648,
Vũng Tàu: 498,684,
Bạc Liêu: 453,510
Trúng 744 Bến Tre,
Trúng 498 Vũng Tàu,
Trúng 453 Bạc Liêu
589
28-10-19Đồng Tháp: 045,694,
Cà Mau: 466,636,
TP HCM: 175,657
Trúng 045 Đồng Tháp,
Trúng 466 Cà Mau,
Trúng 175 TP HCM
422
27-10-19Tiền Giang: 839,307,
Kiên Giang: 548,130,
Đà Lạt: 724,511
Trúng 839 Tiền Giang,
Trúng 548 Kiên Giang,
Trúng 724 Đà Lạt
601
26-10-19TP HCM: 429,615,
Long An: 624,384,
Bình Phước: 755,286,
Hậu Giang: 098,600
Trúng 429 TP HCM,
Trúng 624 Long An,
Trúng 098 Hậu Giang
655
25-10-19Vĩnh Long: 798,310,
Bình Dương: 458,448,
Trà Vinh: 274,676
Trúng 798 Vĩnh Long,
Trúng 458 Bình Dương,
Trúng 274 Trà Vinh
654
24-10-19Tây Ninh: 082,408,
An Giang: 099,655,
Bình Thuận: 259,241
Trúng 082 Tây Ninh,
Trúng 099 An Giang,
Trúng 259 Bình Thuận
647
23-10-19Đồng Nai: 742,995,
Cần Thơ: 610,265,
Sóc Trăng: 596,239
Trúng 742 Đồng Nai,
Trúng 610 Cần Thơ,
Trúng 596 Sóc Trăng
548
22-10-19Bến Tre: 095,863,
Vũng Tàu: 803,066,
Bạc Liêu: 705,740
Trúng 095 Bến Tre,
Trúng 803 Vũng Tàu,
Trúng 705 Bạc Liêu
604
21-10-19TP HCM: 574,311,
Đồng Tháp: 946,064,
Cà Mau: 610,819
Trúng 574 TP HCM,
Trúng 610 Cà Mau
609
20-10-19Tiền Giang: 879,039,
Kiên Giang: 504,656,
Đà Lạt: 871,243
Trúng 879 Tiền Giang673
19-10-19TP HCM: 638,028,
Long An: 785,946,
Bình Phước: 532,620,
Hậu Giang: 772,781
Trúng 785 Long An,
Trúng 532 Bình Phước,
Trúng 772 Hậu Giang
375
18-10-19Vĩnh Long: 009,676,
Bình Dương: 391,846,
Trà Vinh: 285,628
Trúng 009 Vĩnh Long,
Trúng 391 Bình Dương,
Trúng 285 Trà Vinh
406
17-10-19Tây Ninh: 931,710,
An Giang: 563,608,
Bình Thuận: 748,543
Trúng 563 An Giang502
16-10-19Đồng Nai: 902,145,
Cần Thơ: 847,586,
Sóc Trăng: 776,185
Trúng 902 Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
515
15-10-19Bến Tre: 957,208,
Vũng Tàu: 722,854,
Bạc Liêu: 250,639
Trúng 957 Bến Tre,
Trúng 250 Bạc Liêu
255
14-10-19TP HCM: 044,843,
Đồng Tháp: 688,124,
Cà Mau: 397,575
Trúng 397 Cà Mau761
13-10-19Tiền Giang: 894,084,
Kiên Giang: 859,303,
Đà Lạt: 597,453
Trúng 894 Tiền Giang,
Trúng 859 Kiên Giang,
Trúng 597 Đà Lạt
525
12-10-19TP HCM: 318,259,
Long An: 763,901,
Bình Phước: 844,119,
Hậu Giang: 849,266
Trúng 318 TP HCM,
Trúng 844 Bình Phước,
Trúng 849 Hậu Giang
598